20. mezioborové sympozium českých regionů
v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství

Závazná přihláška k účasti

LÉKAŘSKÁ SEKCE - přednášející

Tato přihláška je závazná. Potvrzena bude po odeslání a kontrole z naší strany.

Prosíme Vás o vyplnění VŠECH povinných údajů, jinak Vaše přihláška nemůže být zpracována.
Údaje o přednášejícím

Kontaktní údaje

Pracoviště

Ubytování
od pátku do soboty
od pátku do neděle
od soboty do neděle
nemám zájem o ubytování

Poplatek za 1 doprovodnou osobu je 800 Kč na celou dobu kongresu a zahrnuje:
vstup na odborné semináře, ubytování, společenské večery a doprovodný program.

Tento poplatek, prosím, uhraďte předem bankovním převodem na číslo účtu:
107–7661410287/0100, variabilní symbol: 20199999, specifický symbol: Datum narození ve formátu DDMMRRRR, zpráva pro příjemce: kongres + Vaše příjmení.

Údaje o přednášce

Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení:

Účastníkovi, který se zaregistruje 7. - 8. června 2019 na místě, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 100 Kč. V tomto případě ale nemůžeme garantovat ubytování z důvodu omezené kapacity hotelu.


Storno podmínky:

Od 29. 4. do 17. 5. 2019 bude účtován stornovací poplatek 100 Kč.
Od 18. 5. 2019 do 7. 6. 2019 bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny objednaného a zrušeného plnění.

Zrušení registrace musí být provedeno písemně - elektronickou poštou na e-mail: yvona.frohlichova@fnhk.cz
nebo poštovním doručením na adresu organizátora:

paní Yvona Fröhlichová, Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.

Za datum zrušení registrace či objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi. Finanční vypořádání provede organizátor po skončení kongresu nejpozději do 14 dnů.

Kontakt na sekretariát kongresu

V případě Vašich dotazů nás prosím kontaktujte: paní Yvona Fröhlichová, telefon 495 836 202, mobil 605 941 566.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky