Sestra - účastník - Hrubá Skála - Medlov - sympozia v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství

22. mezioborové sympozium českých regionů
v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství

Závazná přihláška k účasti

SESTERSKÁ SEKCE - účastník

Tato přihláška je závazná. Potvrzena bude po odeslání a kontrole z naší strany.

Prosíme Vás o vyplnění VŠECH povinných údajů, jinak Vaše přihláška nemůže být zpracována.
Údaje o přihlášeném

Kontaktní údaje

Pracoviště

Pro letošní ročník NENÍ ubytování zajišťováno organizátorem.

Ubytování si objednává každý účastník sám na vlastní náklady přímo
v hotelovém komplexu Medlov.

Kontakt na recepci: info@medlovhotel.cz, tel. 566 619 201.

V Hotelu & resortu Medlov jsou k dispozici pokoje pro účastníky, prosíme o Vaši rezervaci na recepci hotelu s následnou platbou – heslo pro objednání: Kongres.

Poplatky za účast
Kongresový balíček - 500 Kč

V tomto poplatku je kromě vstupu na oba dny odborného lékařského semináře + sekce zdravotních sester zahrnuto i občerstvení během celého kongresu.

Doprovodné osoby účastníků (oba dny) - 1 500 Kč

V tomto poplatku je kromě vstupu na oba dny odborného semináře a sekce zdravotních sester zahrnuto i občerstvení během celého kongresu. Každou doprovodnou osobu je nutné zaregistrovat zvlášť.

Kongresový poplatek - 300 Kč

Zajišťuje vstup na odborný seminář sekce zdravotních sester včetně vstupu na oba lékařské semináře.

 

si hradím sám
za mne hradí firma - vyplňte níže

Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení:

Přihláška je závazná a bude potvrzena po odeslání tohoto formuláře, kontrole z naší strany a zaplacení VÁMI VYBRANÝCH poplatků bankovním převodem nebo poštovní složenkou typu "A":

číslo účtu: 107–7661410287/0100, variabilní symbol: 202329999, specifický symbol: Datum narození ve formátu DDMMRRRR, zpráva pro příjemce: kongres + Vaše příjmení.

Vzhledem k tomu, že nám výpis z účtu chodí 1x týdně, obdržíte potvrzení o platbě se zpožděním. Děkujeme za pochopení.

Účastníkovi, který se zaregistruje 26. - 28. května 2023 na místě, bude k ceně registračního poplatku
účtován doplatek ve výši 100 Kč. V tomto případě ale nemůžeme garantovat ubytování z důvodu
omezené kapacity hotelu.


Storno podmínky:

Od 8. 5. do 17. 5. 2023 bude účtován stornovací poplatek 100 Kč.
Od 18. 5. do 28. 5. 2023 bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny objednaného a zrušeného plnění.

Zrušení registrace musí být provedeno elektronickou poštou na e-mail: kongres@hrubaskala.net

Za datum zrušení registrace či objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi. Finanční vypořádání provede organizátor po skončení kongresu nejpozději do 14 dnů.

Kontakt na sekretariát kongresu


V případě Vašich dotazů nás prosím kontaktujte: paní Hana Paulíková, mobil 728 744 058

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky