Sestra - přednášející - Hrubá Skála - Medlov - sympozia v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

23. mezioborové sympozium českých regionů
v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství

Závazná přihláška k účasti

SESTERSKÁ SEKCE - přednášející
(zdravotní sestry a jiný nelékařský zdravotnický personál)

Tato přihláška je závazná. Potvrzena bude po odeslání a kontrole z naší strany.

Prosíme Vás o vyplnění VŠECH povinných údajů, jinak Vaše přihláška nemůže být zpracována.
Údaje o přednášejícím

Kontaktní údaje

Informace k ubytování:

Ubytování přednášejících a jejich doprovodných osob bude zajištěno
po dohodě s organizátorem,
informace budou zaslány na e-mail uvedený v přihlášce.

Účast na akci
od pátku do neděle
od pátku do soboty
od soboty do neděle
pouze v pátek
pouze v sobotu

Pracoviště

Údaje o přednášce

Doprovodné osoby (bez nároku na certifikát)

Uveďte jména, příjmení a data narození doprovodných osob, popř. jejich adresy
(pokud jsou odlišné od adresy přednášejícího).

Poplatek za 1 doprovodnou osobu je 500 Kč na celou dobu kongresu a zahrnuje:
vstup na odborné semináře a občerstvení po celou dobu kongresu.

Tento poplatek, prosím, uhraďte předem bankovním převodem na číslo účtu:
107–7661410287/0100, variabilní symbol: 20249999, specifický symbol: Datum narození ve formátu DDMMRRRR, zpráva pro příjemce: kongres + Vaše příjmení


Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení:

Účastníkovi, který se zaregistruje 31. května až 2. června 2024 na místě, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 100 Kč. V tomto případě ale nemůžeme garantovat ubytování z důvodu omezené kapacity hotelu.


Storno podmínky:

Od 6. 5. do 19. 5. 2024 bude účtován stornovací poplatek 100 Kč.
Od 20. 5. do 2. 6. 2024 bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny objednaného a zrušeného plnění.

Zrušení registrace musí být provedeno elektronickou poštou na e-mail: kongres@hrubaskala.net.

Za datum zrušení registrace či objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi. Finanční vypořádání provede organizátor po skončení kongresu nejpozději do 14 dnů.

Kontakt na sekretariát kongresu


V případě Vašich dotazů nás prosím kontaktujte: paní Hana Paulíková, mobil 728 744 058

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky